Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí

Ako mama dvoch synov si dovolím tvrdiť, že výchova detí je tá najťažšia a najzodpovednejšia úloha, aká existuje. Každý rodič chce svoje deti vychovať najlepšie, ako dokáže. Dať im vzdelanie, výchovu, tie správne hodnoty a pripraviť ich na život. Najlepšie, ako to môže urobiť, je ísť im príkladom. Preto si myslím, že udržiavať svoje priestory usporiadané a v rovnováhe má na ich budúci život veľký vplyv. Verím, že osvojenie si tých správnych návykov a rutín, ako udržať svoj domov usporiadaný, je pre každého skvelý spôsob, ako si vytvoriť plnohodnotný, bohatý a šťastný život zameraný na to, čo si najviac ceníme.

Naučiť deti „chytať ryby a nie im ich dávať” veľmi uľahčí a zjednoduší ich budúci život.

Ukážte deťom, prečo to má zmysel.

Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0766 400x400 1

Podporuje vďačnosť.

Deti môžu cítiť väčšiu vďačnosť za to, čo vlastnia, keď majú menej vecí. Ak sú zavalené obrovským množstvom vecí, môže to oslabiť ich vďačnosť. Keď zjednodušíte svoj domov, rozhodnete sa vlastniť menej vecí a ponecháte si len tie, ktoré naozaj potrebujete a pridávajú hodnotu vášmu životu, začnete si viac vážiť to, čo vlastníte.

Podporuje štedrosť.

Vysvetlite deťom, že darovať veci, ktoré nepoužívajú, nepotrebujú alebo nemilujú niekomu inému, kto ich skutočne využije, bude potrebovať alebo milovať, je skvelý spôsob, ako podporiť štedrosť. Naučia sa empatii, súcitu a láskavosti.

Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0760 400x400 1
Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0758 400x400 1

Vedie k lepšiemu hospodáreniu s peniazmi.

Naučte deti disciplíne, ako správne investovať peniaze a rozoznať rozdiel medzi tým, čo chcú a čo skutočne potrebujú. Ak budú vedieť, ako zodpovedne nakladať so svojimi peniazmi, tým lepšie budú vybavené na spravovanie svojich financií v dospelosti.

Podporuje zodpovednosť.

Keď deti vlastnia menej vecí, majú tendenciu si ich viac vážiť. Lepšie sa o ne starajú, pretože nemajú k dispozícii nekonečnú zásobu ďalších vecí, ak sa niečo pokazí alebo zničí. S menším počtom vecí si jednoduchšie budú upratovať a udržiavať svoje vlastné priestory usporiadané.

Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0762 400x400 1
Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0761 400x400 1

Zvyšuje spokojnosť.

Všetko, čo vlastníte, je niečo, o čo sa musíte postarať, mať na to miesto a treba to upratovať. Mať iba to, čo skutočne potrebujete, vedie k väčšej spokojnosti. Keď prestanete chcieť viac, aby ste naplnili svoj život, začnete sa cítiť spokojní s tým, čo máte, a bude vám to stačiť, vaše deti si to všimnú.

Pomáha určiť priority.

Keď sú deti obklopené prebytkom, neporiadkom a rozptýlením, často nemajú čas ani priestor zistiť, čo si najviac cenia a čo radi robia. Ak majú menej materiálnych vecí, naučia sa vážiť si a oceňovať skúsenosti pred vecami. A tiež im to dáva čas a priestor, ktorý potrebujú na to, aby v prvom rade zistili, aké sú ich priority.

Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0764 400x400 1
Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0763 400x400 1

Menej stresu, viac pokoja.

Usporiadané priestory, kde má všetko svoje miesto, sa ľahšie udržujú. Majú pozitívny vplyv na každého v domácnosti vrátane detí. Naučte svoje deti, že v organizovanom priestore sa budú cítiť spokojnejšie, nebude treba toľko upratovať a budú mať viac času na seba a na veci, na ktorých im skutočne záleží.

Podporuje kreativitu.

Keď deti majú menej hračiek, nielenže im to poskytuje viac času a priestoru na hranie, ale zároveň ich to aj povzbudzuje, aby využívali svoju predstavivosť a používali svoje hračky novými tvorivými spôsobmi. Taktiež to podporuje spoločnú hru medzi súrodencami a kamarátmi.

Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0767 400x400 1
Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0765 400x400 1

Zlepšuje vzťahy. 

Ak máte organizovanú a usporiadanú domácnosť a doma menej vecí, o ktoré sa musíte starať, máte k dispozícii viac času. A keď máte viac času, máte aj viac príležitostí využiť ho na trávenie so svojimi deťmi a budovanie vášho vzťahu. Rovnako môžete aj povzbudiť deti, aby si vážili viac čas strávený s blízkymi než s materiálnymi vecami.

Učí vážiť si maličkosti.

Zjednodušenie vášho domova často vedie aj k zjednodušeniu vášho života. Skutočne veľkou výhodou vlastnenia iba toho, čo v skutočnosti potrebujete a milujete, je možnosť ukázať deťom, že šťastie nepochádza z „vecí“, ktoré vlastníte. Je to skvelý spôsob, ako povzbudiť deti, aby sme si všímali a vážili maličkosti v živote a jednoduché momenty, vďaka ktorým je život skvelý.

Prečo má organizovaný a usporiadaný domov pozitívny vplyv na výchovu detí - img 0759 400x400 1

Mať organizovaný domov bez neporiadku naozaj nie je ťažké. Stačí si osvojiť niektoré základné návyky. Dáva to deťom príklad, ktorý majú nasledovať, aby si vytvorili život, ktorý im prinesie šťastie a možnosť zamerať sa na pravé hodnoty. Nech už budú akékoľvek!

Z interných dôvodov budú objednávky došlé od 23.4. do 30.4. expedované po 1.5. Ďakujeme za pochopenie.