Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti

Organizácia môže mať pozitívny vplyv na deti s ADHD tým, že im poskytuje štruktúru a rutinu, čo im pomáha lepšie zvládať ich symptómy. Kvalitná organizácia môže zahŕňať jasné pokyny, plány a časové rozvrhy, čo pomáha vytvárať stabilné prostredie. Deti s ADHD a ADD môžu mať výrazné ťažkosti so sústredením sa, a organizácia im môže poskytnúť podporu a prostredie, kde sa môžu efektívnejšie učiť a plniť úlohy.

 

Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti.

 

Deti so zdravotným znevýhodnením, ako je ADHD a ADD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), čelia jedinečným výzvam v každodennom živote a nielen deti, ale aj ich rodičia. Je to veľká výzva, ktorá vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti, odhodlania a neskutočné množstvo času. Deti s akýmkoľvek znevýhodnením čo sa týka porúch učenia vyžadujú viac času a pozornosti, sú od nás rodičov viac závislí. Ako sa hovorí kto také dieťa nemá ťažko pochopí. Tiež sme si s tým prešli náš mladší syn Riško mal a stále má výrazné problémy s pozornosťou a učením, ale zvládli sme to. Prešli sme ťažkú cestu a niekedy tie pocity zúfalstva a plaču boli zlé, ale nádych výdych a treba ísť ďalej. Nie som psychologička a ani špeciálny pedagóg, ale som mama no a každá mama a tato vieme, že to nie vždy máme ľahké obzvlášť pri deťoch s problémami ako je ADHD.  Netreba sa však vzdávať treba to ustáť a vydržať. Riško je teraz už dospelý a spolu sme sa naučili žiť a prispôsobiť sa tejto diagnóze. Musím, ale povedať, že bez úzkej spolupráce so školou a pedagógmi, ktorý vaše dieťa učia sa to dá len ťažko zvládnuť. My máme tú obrovskú výhodu, že Riško navštevuje u nás Trnave BESST – súkromnú bilingválnu školu, teraz je v poslednom ročníku gymnázia a bez podpory pedagógov, psychológov, špeciálnej pedagogičky a celého vedenia školy by to bolo extrémne ťažké. Preto veľká vďaka BESST.  Ako mama som sa vždy snažila hľadať spôsob ako si všetko čo sa týka organizácie uľahčiť. Hľadať tie najjednoduchšie, najpraktickejšie a najefektívnejšie riešenia. Pretože deti s ADHD a ADD potrebujú mať jednoduché a ničím nerušené prostredie, aby vedeli čeliť chaosu okolo seba. Metodicky postupovať pri každej úlohe, nájsť na všetko svoje miesto, označovanie štítkami to všetko vie pomôcť a uľahčiť každodenné úlohy. Je dôležité si uvedomiť, že kvalitná organizácia môže mať značný vplyv na ich pohodu, vzdelávanie a samostatnosť a to všetko uľahčuje aj prácu vám. V tomto blogu preskúmame, ako organizácia môže pozitívne ovplyvniť deti s ADHD a pomôcť im dosiahnuť svoj plný potenciál.

 

 

 

  1. Vytvorenie štruktúry a rutiny

Deti s ADHD často majú ťažkosti so sústredením a organizovaním svojich úloh. Vytvorenie stabilnej štruktúry a rutiny im pomáha mať jasné očakávania a vedie ich k lepšiemu zvládaniu svojich povinností. Pravidelný časový rozvrh na učenie, hranie a odpočinok im umožňuje lepšie sa prispôsobiť každodenným aktivitám.

Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti - 11
Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti - 10

 

 

  1. Jasné pokyny a plány

Organizácia poskytuje deťom s ADHD jasné pokyny a plány na splnenie úloh. To znižuje množstvo rozhodnutí, ktoré musia urobiť, a umožňuje im efektívnejšie sa sústrediť na danú úlohu. Deti môžu sledovať postup a vidieť pokrok, čo zvyšuje ich pocit sebadôvery.

  1. Podpora pri učení

Školské prostredie môže byť pre deti s ADHD výzvou. Organizácia v škole, ako aj doma, môže zahŕňať používanie vizuálnych pomôcok, farieb a písania poznámok, čo pomáha lepšie uchopiť a udržať informácie. Organizované učebné prostredie znižuje chaotické vnemy a umožňuje im sa lepšie sústrediť.

Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti - 9
Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti - 3

 

 

  1. Riadenie úloh a zodpovednosti

Organizácia podporuje deti s ADHD v riadení svojich úloh a zodpovedností. Pomáha im rozdeliť väčšie úlohy na menšie kroky a nasledovať postup. Krok po kroku treba ísť na to systematicky a metodicky. Snažiť sa dokončiť jednu úlohu a až potom prejsť na druhú. Týmto spôsobom sa učia plánovať a samostatne sa riadiť, čo je dôležitá zručnosť pre budúcnosť.

 

 

  1. Zlepšenie samoregulácie

Deti s ADHD môžu mať ťažkosti so samoreguláciou a kontrolovaním impulzov. Organizácia im pomáha rozvíjať tieto zručnosti, pretože sa učia čakať, plánovať a koncentrovať sa na cieľ. Postupne sa stanú lepšími v riešení náročných situácií.

Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti - 5
Vplyv organizácie na deti s ADHD a cesta k úspechu a samostatnosti - 8

 

  1. Organizácia priestorov

Pre deti s ADHD je organizácia prostredia, v ktorom žijú obzvlášť prospešná a naozaj na zvládanie všetkých úloh, je to kľúč k úspechu. Od organizácie pracovného stola kde potrebujú nerušené prostredie pri učení. Oblečenia, aby vedeli kde čo hľadať a kam si to aj uložiť napríklad oblečenie na doma alebo do školy. Čas na hranie, kam majú smerovať aké hračky. Všetko mať oštítkované, aby vedeli čo kde nájsť, ale kam to aj vrátiť. Tak si dlhodobo udržia poriadok.  A čo je z mojej skúsenosti najdôležitejšie je jednoduchosť a pokoj. Čím jednoduchšie usporiadanie a menej vecí, len to čo naozaj potrebuje vaše dieťa. Skúste to, pôsobí to upokojujúco. A to je dôležité, aby sme sa všetci cítili v pohode. A v Tidies je nám potešením pomáhať vám vytvárať jednoduché systémy a organizovať pre vás prostredie vo vašich domovoch, v ktorom je radosť pracovať, žiť a relaxovať.

Jednoducho rodinná pohoda.

 

Organizácia má nesmierny vplyv na deti s ADHD, pomáha im zvládať symptómy a dosahovať úspechy. Vytváraním štruktúry, poskytovaním jasných pokynov a plánov a podporou pri učení sa zlepšuje ich schopnosť sústrediť sa, riadiť úlohy a vyrovnať sa so životnými výzvami. S podporou rodiny, školy a komunity môžu deti s ADHD dosiahnuť svoj plný potenciál a stať sa sebavedomými a úspešnými jednotlivcami.

 

Prajem vám detičkám aj rodičom veľa šťastia, odhodlanosti, trpezlivosti a podpory.

Eva

Od 1.11. do 8.11. máme naplánovanú dovolenku kedy nebudeme expedovať objednávky.